466. Buồn ngủ gặp chiếu manh

“Ông ta thực lực kinh người, hơn nữa lại có khả năng phân ly thân hồn, thực lực ít nhất phải là hữu giới. Vả lại chính kiếm hoàng bệ hạ cũng đã từng tới ẩn giới Thanh Phong Am rồi, vậy không biết ngài còn nhớ tới đủ thứ tượng đá ở trong đó không ?”

“Lấy đá làm vạn vật. Đá không chỉ có hình mà thậm chí còn có linh.”

“Người ta đồn rằng Bất Ngữ thượng nhân phi thăng khoảng hơn mười giáp trước. Lúc đó trận chiến Âm dương giới chưa nổ ra, tu sĩ mà còn thần hồn là vẫn vào được luân hồi. Hồi đi ẩn giới ta vẫn còn mới ở kim đan, mà kiếm hoàng bệ hạ lúc vào trong tra xét thì đã là nguyên anh đệ nhất rồi, ngài chắc cũng để ý đến mối liên quan giữa Bất Ngữ thượng nhân và tâm ma của ông ta chứ ?”

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

2 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.