469. Lưỡng tuyến

Tiêu Mưu và Liên Chiếu trước giờ quan hệ vốn không được tốt cho lắm.

Liên Chiếu tính tình ngang ngược, thường chẳng coi ai ra gì. Xưa nay người được ả để mắt tới đều phớt lơ ả, mà những người ấy phần lớn chẳng phải cường giả thì cũng là kẻ có thế có quyền. Tiêu Mưu lúc mới nhập tộc cũng chỉ là một quỷ tu cực kỳ tầm thường mà thôi, hơn nữa vì có bệnh lao nên mặt mày tái nhợt, tính tình lại cô độc chẳng hòa đồng nên trong tộc Vô Thường không được mấy ai ưa. Người như vậy thì dễ gì Liên Chiếu nể mặt đây ?

E rằng từ trong sáng đến ngoài tối gã bị ả khi dễ ức hiếp cũng nhiều.

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

1 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *