481. Tính cách ác quan

Gã phán quan của Sở Giang vương đi bẩm báo xong thì quay lại nói với Trương Thang : “Phiền Trương đại nhân đợi lâu, mời vào !”

Trương Thang cũng vừa mới tới, hoàn toàn không phải đợi lâu la gì.

Tuy đã nhận được tin nhắn từ quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ rồi nhưng y lại không xuống địa ngục mười tám tầng để gặp Kiến Sầu ngay. Bởi trong người còn vướng chuyện của Tần Nghiễm vương giao cho nên y phải giải quyết vọng đài quỷ môn quan trước rồi mới đi tiếp tới địa ngục mười tám tầng.

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

2 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *