512. Bọ ngựa bắt ve

Phó Triêu Sinh là đại yêu, hơn nữa còn từng nói “Đạo trời chẳng qua chỉ là thứ chết”. Mà sở tu của nàng lại chính là “Nhân đạo”, do bởi đời người không sao có thể vượt quá khỏi quan niệm của chính mình về thế giới. Thành thử “đạo trời” đây chẳng qua cũng chỉ là “đạo trời” do con người lập ra mà thôi.

Nếu đạo trời đã vô tình thì hẳn phải không có thiện ác mới đúng.

Nếu đạo trời chẳng có thiện ác thì “kẻ thiện” như thường gọi kia cũng không thể thành “đạo tử” được, trừ phi…

Ánh mắt Kiến Sầu dần dần trầm lặng, nàng nhất thời dõi nhìn mông lung xa xa trước mặt rồi nhẹ giọng lẩm bẩm : “Trừ phi đạo trời cũng bắt nguồn từ “nhân tâm”, vì vậy mới có thể “đạp đổ” được…”

Phó Triêu Sinh nghe mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *