516. Sổ sinh tử

Đại yêu chí tà vốn đã sẵn bản lãnh thăng thiên độn địa trong người nên chuyện di chuyển từ cuối dòng hoàng tuyền cho tới Bát phương thành thật ra cũng mau như ý nghĩ mới lóe trong đầu.

Nhưng sự việc lại phát triển theo chiều hướng khiến Phó Triêu Sinh hơi ngạc nhiên.

Ý niệm vừa động thì người hắn thoắt cái đã thoát khỏi không gian hắc ám đen kịt ở cuối lưu vực hoàng tuyền. Mà trong lúc na di đó, mới được nửa đường, hắn lại không tài nào cảm ứng được sự tồn tại của Bát phương thành, làm như giữa bảy mươi hai thành trì rộng lớn trên đất Cực Vực này từ xưa tới nay chưa bao giờ có một tòa thành đặc biệt như vậy !

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *