534. Phụ

Trong một sát na đó, chúng nhân nghe tiếng côn nặng nề đập xuống đất mà cứ tưởng như có gì đang quất mạnh vào tim mình, cũng dội tiếng vang rền như vậy.

Từ Thập Cửu Châu cho đến Cực Vực, không ai định thần lại kịp. Dù là tu sĩ hay quỷ tu, bọn họ đều chẳng hiểu tại sao cái ấn tru tà của Hoành Hư chân nhân kia lại khi khổng khi không nhằm người cùng phe mà đánh vậy !

Chúng tu sĩ đại năng cũng phần nào kinh hãi, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Duy chỉ có ánh mắt của Huyền Nguyệt tiên cơ là biến đổi, sau khi hạ xuống người Hoành Hư chân nhân rồi thì lại phóng lên chuyển đến bóng dáng Kiến Sầu giữa lưng chừng không đang muốn cứu mà cứu chẳng kịp, miệng bà hốt nhiên chợt than : “Hỏng tới nơi rồi…”

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

1 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *