536. Biển Côn

Năm xưa Tạ Bất Thần lật xem đủ thứ điển tịch mới biết Lục Diệp lão tổ lúc còn chưa phi thăng có để lại Sát Hồng tiểu giới, bên trong đó có cốt đế giang. Y tính có thể lấy được đạo ấn cánh phong lôi nên mới bằng lòng để Cố Thanh My nhập giới tìm thử. Hồi ấy chỉ biết trong giới có cường địch chứ không biết là ai. Sau này nghe nói nữ đệ tử Nhai Sơn mới thu nhận có đạo ấn cánh phong lôi, y mới phát giác ra thân phận của người thù địch với mình trong tiểu giới.

Nhưng cho tới giờ thì đạo ấn này đã không còn quan trọng nữa.

Đối với y hay với Kiến Sầu mà nói, tới cảnh giới có thể gọi là “đại năng” trở đi, uy lực của cánh phong lôi đế giang đã không còn mạnh như trước.

Tạ Bất Thần sau khi hủy ấn xong cũng vẫn chẳng có ý muốn động thủ.

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *