540. Kẻ đầu sỏ

Người ta giết chính là đám Côn Ngô vô tội các ngươi !

Vương Khước nhập môn chẳng qua cũng chỉ mới cách đây bốn trăm năm mà thôi, trong khi vào thời điểm đó, Khúc Chính Phong đã là tu sĩ chấn danh khắp Thập Cửu Châu rồi. Tuy y không tiếp xúc với Khúc Chính Phong nhiều nhưng cũng từng cùng với những người khác chứng kiến biết được cách ăn nói cực kỳ nhã nhặn có lễ của hắn. Dù xét trên phương diện nào đi nữa thì được tôn làm “đại sư huynh” của Nhai Sơn vẫn vô cùng xứng đáng.

Vậy mà bây giờ cái kiểu nói chuyện thế này lại cũng là từ miệng của cùng một người.

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *