541. Vạch trần trước thiên hạ

Nói… nói vậy là sao ?

Vừa nghe Khúc Chính Phong làm một tràng xong, chúng tu sĩ có mặt tại đương trường ai nấy đều chấn kinh. Thậm chí ngay cả người Côn Ngô mặt mày cũng ngơ ngác, thực sự không biết Khúc Chính Phong lấy lý do đâu mà nói như vậy.

Tuy nhiên cũng có kẻ bắt đầu sinh nghi.

Kiếm Hiên Viên cơ đấy !

Nó chính là danh kiếm Côn Ngô, đích thị vật thuộc về Thân Cửu Hàn, người Khúc Chính Phong muốn tìm. Mà cái thây khô này thoạt trông nhìn chẳng ra là ai, nhưng các tu sĩ xưa kia đã từng tiếp xúc qua Thân Cửu Hàn chỉ cần phóng linh thức tra xét một chút là có thể xác định rõ ràng người này có phải chính là Thân Cửu Hàn thực hay không !

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *