Phiên ngoại 9 : Khám phá năm điều bí ẩn khó hiểu của Nhai Sơn

Thập Cửu Châu đất rộng của nhiều, ngàn vạn tông môn lập nên như rừng. Từ xưa đến nay, quái sự trên trời dưới đất phong phú khôn kể. Đường tiên đằng đẵng, kẻ làm tu sĩ cũng tu đạo mãi mãi không ngừng, bao điều mắt thấy tai nghe trên đời nhiều đến nỗi đủ để hiếm lạ thành thường.

Tuy nhiên ở trung vực kia, trên có Nhai Sơn – Côn Ngô cây cao bóng cả, giữa có “Thượng ngũ” tông môn quần hùng sánh vai, dưới có ba ngàn môn phái xán lạn tựa chúng sao chầu trăng đông đảo vây quanh, bao tu sĩ quái sự liên quan thực đúng là cả đời về sau hiếm thấy. Trong số đó có mười điều lạ nhất, kẻ hiểu biết gọi là “Mười điều bí ẩn khó hiểu của trung vực”, dù hỏi khắp danh gia cũng không thể biết được ảo diệu bên trong, lòng người đâm ra canh cánh khôn nguôi.

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *