Cách giữ nhịp khi chơi đàn

Có dịp ngồi chầu rìa trong các hội nhóm, Sweet hay thấy có nhiều người than sao mà giữ nhịp khó quá, như nhịp được chân thì tay bốc lộn dây, bốc được dây thì chân nhịp loạn xạ… Thậm chí nhiều người đánh rất sung, tay múa như tiên … Đọc tiếp