516. Sổ sinh tử

Đại yêu chí tà vốn đã sẵn bản lãnh thăng thiên độn địa trong người nên chuyện di chuyển từ cuối dòng hoàng tuyền cho tới Bát phương thành thật ra cũng mau như ý nghĩ mới lóe trong đầu.

Nhưng sự việc lại phát triển theo chiều hướng khiến Phó … Đọc tiếp

515. Gậy ông đập lưng ông

Vậy mà cũng dám mơ tưởng, khẩu khí thực lớn !

Từ sau khi trận quỷ môn quan kết thúc, Ngỗ Quan vương vẫn nhớ hôm đó vì để cứu Thái Sơn vương mà phải chẳng đặng đừng tế ra nửa trái tim son, thế nhưng nó lại bị Phó Triêu … Đọc tiếp

508. Hoàng tuyền

Yêu vốn sẵn tính yêu, nếu muốn có được tính người thì phải nếm trải đủ thứ như con người, thấy cái họ thấy, cảm được cái họ cảm, thậm chí cũng biết đau như họ đau.

Những điều trên thiếu một cũng không được.… Đọc tiếp

507. Tâm hắn, tâm nàng

Khói xanh lư hương phiêu đãng lững lờ.

Song bầu không khí lại chẳng sặc cái phong vị êm ấm ngọt ngấy như trong khuê phòng mà Liên Chiếu bế quan tu luyện trong tộc Vô Thường hai ngày trước, thay vào đó lại dường như có vẻ nghiêm túc kỷ … Đọc tiếp