542. Thầy trò giả dối mưu toan sát sao

Giết, giết vợ chứng đạo ?

Bốn tiếng này vừa bật ra, nguyên cả vân hải liền sôi trào giọng người bàn tán !

Lại thêm tám chữ “Mộ ngô thê – Tạ Thị Kiến Sầu”, ai nấy đều bắt đầu suy diễn đủ thứ trong bụng, nghĩ tới mà không tài … Đọc tiếp

537. Cánh sải che trời

Cứ vậy mà chết.

Vừa đột ngột vừa chóng vánh.

Hoàn toàn không hề có động thái gì làm điềm huống hồ là chuẩn bị trước.

Đối với Phó Triêu Sinh mà nói, sự hiện diện của Côn quan trọng đến nỗi chỉ xếp sau Kiến Sầu, hoặc xét trên một mặt nào … Đọc tiếp

534. Phụ

Trong một sát na đó, chúng nhân nghe tiếng côn nặng nề đập xuống đất mà cứ tưởng như có gì đang quất mạnh vào tim mình, cũng dội tiếng vang rền như vậy.

Từ Thập Cửu Châu cho đến Cực Vực, không ai định thần lại kịp. Dù là tu … Đọc tiếp