323. Thần

Thật là ngoan cố !

Miệng lưỡi quả là ương nghạnh !

Xương cốt cũng thật cứng rắn !

Cái câu “Không biết” này nữ tu kia đã nghe đến phát chán rồi.

Thị tên Lương Thính Vũ, tu vi hiện giờ đã đến nguyên anh hậu kỳ. Với bề dầy ba mươi năm … Đọc tiếp