453. Chúng sinh lệnh

Chưởng trông đúng là rất nhẹ, còn giống như đứng trong hư không đẩy chơi một cái xem sao thôi, nhưng khi sức chưởng đi xuống thì lại mênh mông hung hiểm, nó không đánh thẳng tới trước mặt pháp vương Bảo Ấn mà lại là từ cao trên không đập xuống đầu !

Chẳng khác gì một dòng thác từ chín tầng trời lao xuống !

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

4 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *