477. Tình “Tiêu Mưu”

Yêu.

Thích.

Hai chữ này đều liên quan đến “Tình”. Nhưng không biết tự lúc nào chẳng hiểu tại sao nó lại bị con người ta chia năm xẻ bảy thành đủ thứ loại. Chữ sau dường như không sâu đậm thắm thiết như chữ đầu, còn chữ đầu thì nồng nhiệt thuần khiết hơn chữ sau.

Tạ Bất Thần lấy hai chữ này phân tích tình yêu của họ xưa kia khiến Kiến Sầu chợt thấy giật mình hoảng hốt một cách kỳ lạ.

Nàng nghĩ điều y nói chưa chắc đã sai.

Nếu bỏ ân oán sang một bên, chỉ xét về tình mà nói thì hình như đúng là như vậy.

Nhưng vậy thì đã sao ?

Nàng từ nhỏ mất cha mất mẹ, mắt thấy chúng sinh khổ ải, thấy tình đời ấm lạnh nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Tạ Bất Thần sau này mới lên voi xuống chó, nhưng những cái thăng trầm ấy nàng đều đã từng trải qua rồi.

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

2 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *