479. Sở Giang vương

Sáng sớm ngày hôm sau yết kiến Sở Giang vương.

Hai người Kiến Sầu và Khúc Chính Phong vẫn hóa thành Liên Chiếu – Tiêu Mưu tháp tùng trưởng lão Khổng Ẩn tộc Vô Thường đứng chờ ngoài đại điện.

Tuyết Âm không có mặt. Theo lời Khổng trưởng lão nói lại thì do thị có xích mích với Liên Chiếu, hơn nữa vì vốn cũng không phải là người chịu trách nhiệm về việc chiêu mộ quỷ binh lần này nên cũng chẳng cần tới gặp Sở Giang vương làm gì, để tránh lúc quan trọng lỡ lời bậy bạ sẽ vô duyên vô cớ làm hư mất đại sự của mọi người.

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

2 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *