511. Đại kiếp bắt đầu từ biến số

Thành Mão đã bị hạ.

Trước sức tấn công cực kỳ dữ dội của tu sĩ Thập Cửu Châu, mấy vạn quỷ tu Cực Vực có muốn trốn cũng trốn không kịp, bị linh lực bỏng rát phần hồn chụp xuống, thảy đều tan tành, hồn phi phách tán !

Thành trì sau bao lần chịu công hạ mạnh mẽ đã thành một vùng tan tác hoang tàn.

Thành lâu ngổn ngang, cao lâu đổ nát.

Chẳng còn lấy một con đường hoàn chỉnh huống hồ là nửa cánh cửa nguyên vẹn.

Từ trên cao nhìn xuống trùng trùng tan hoang.

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

2 thoughts on “511. Đại kiếp bắt đầu từ biến số

  1. Piero says:

    Bạn hiền có khoẻ không ? Thời gian vừa qua bận bịu , đau đầu linh tinh, đến hôm qua mới mở lại chuyện coi liền một mạch hơn chục chương – đã gì đâu …. Cảm ơn bạn hiền nhiều nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *