513. Chim sẻ rình sau

Thuyền độ hồn ngược dòng tiến tới, đi một mạch về lại bến cũ.

Bát phương thành tọa lạc ngay chính nơi trung tâm của Cực Vực. Dù nó có bị Thập Cửu Châu đánh sập mất hai vành đai phòng hộ thì khu vực ngoại vi vẫn còn hai vành đai khác kiên cố hơn nhiều. Ngoài ra còn chưa kể đến một tuyến bảo vệ nữa là thành Phong Đô nằm sát sườn cạnh bên, nơi trú đóng của mười quỷ tộc lớn, bởi vậy nên cũng có thể nói là vững như thành đồng.

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *