455. Niết bàn

Ngọn lửa chỉ nhỏ xíu xiu nhưng khi thổi vào vậy mà lại tung ra như thác nước từ trên trời đổ xuống !

Thế tới cực nhanh !

Chỉ mới trong nháy mắt mà đã lửa đã đầy tràn lòng hồ, phủ kín mọi tàn tích đổ nát, đồng thời cũng nuốt trọn luôn cả nguyên anh của pháp vương Bảo Ấn vừa mới đâm đầu xuống dưới đáy hồ kia ! Ngay cả nguồn năng lượng thần chích lúc trước vẫn coi rẻ mọi công kích và cấm chế phàm tục cũng cùng chung số phận !

Lửa rơi như mưa !

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

1 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *