456. Mật mưu Nhai Sơn

“Bảo Ấn bỏ mạng, Tuyết Vực thua rồi…”

Thiên không muôn thưở vàng vọt, không bóng trăng sao. Ánh mặt trời lờ nhờ cũng chẳng xuyên thấu nổi điện diêm vương Tần Nghiễm đồ sộ nguy nga. Trong một hành lang hun hút sau hậu điện, diêm vương Tống Đế dáng vẻ già nua còm cõi đang thong thả nhắm hướng bậc thang bước tới. Lão đi thẳng qua truyền tống trận, tới nơi sâu nhất trong Bát phương thành – đồng thời cũng là nơi trung tâm đầu não quan trọng bậc nhất của cả Cực Vực – để báo cho một người đang đứng im lìm phía trước cái tin thực chẳng lấy gì tốt lành cho lắm này.

Trước đó nữa là thủy vực vừa sâu vừa rộng. Nơi đây có đúng một hành lang dài tít tắp xây bằng hắc thạch, cao hơn mặt nước một thước mốt chạy dài cho đến tận vùng trung tâm thủy vực.

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *