543. Bức giết Hoành Hư

Chỉ muốn lấy máu, lấy mạng của chân nhân để tế tất cả các vong hồn bị chân nhân giết oan mà thôi !

Hoành Hư chân nhân vốn đã trọng thương trong người. Lão lại cố sức thi triển ấn tru tà nên gần như đã tiêu hết tâm lực ít ỏi còn lại. Hơn nữa Kiến Sầu còn giáng thêm một đòn chí mạng nữa nên bộ dạng lão bây giờ đã rơi vào thế dầu hết đèn tắt.

Cảnh vật trước mắt lão trở nên mơ hồ, hai tai ù hết cả lên. Nhưng cái câu Kiến Sầu nói kia, lão lại nghe rất rõ.

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *