472. Ám hiệu

Chiến tranh Âm dương giới lần thứ hai đã nổ ra được hơn mười ngày. Khói lửa bắt đầu từ cửa quỷ cực đông rồi kéo dài xuống cho tới khi hình thành tình thế giằng co trước trận địa quỷ môn quan nơi đây. Hai bên đều ra sức thăm dò nhau nhằm tìm hiểu con át chủ bài trong tay đối thủ đồng thời cũng là để xem xem trong mười một giáp qua song phương phát triển thế nào. Vì vậy chẳng ai thèm sốt ruột hay nôn nóng cả.

Song phía Thập Cửu Châu cũng có chỗ không tầm thường.

Nguyên nhân nằm ở Nhai Sơn.

Bí cảnh

Xin điểm chỉ quyết trên giao diện để hóa giải chướng nhãn pháp !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *